TheMoshi

The Moshi

Moshi kommer fra det Japanske ordet Hello. 

Menneskene bak The Moshi er sparkling mix av familie og venner. Fargerike individer og tanker fra ulik opprinnelse er styrken i våre designs.